July 7 2022 8 ذیحجه 1443 16 تیر 1401

پیشوای آزادی: زندگی و شعر فرخی یزدی

پیشوای آزادی: زندگی و شعر فرخی یزدی - حسین مسرت نشر ثالت 1384

حسین مسرت در کتاب پیشوای آزادی: زندگی و شعر فرخی یزدی کوشیده تمامی اشعار فرخی یزدی را جمع آوری و منتشر کند. میرزا محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا) (۱۲۶۸ خورشیدی – ۲۵ مهر ۱۳۱۸) شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه و دموکرات صدر مشروطیت است. وی سردبیر نشریات حزب کمونیست ایران از جمله روزنامه طوفان بود. او همچنین نماینده مردم یزد در دوره هفتم مجلس شورای ملی بود و در زندان قصر توسط دکتر احمدی از طرف رضاخان کشته شد. مدفن او نامعلوم است.

 

امتیاز شما به این کتاب:
تعداد مشاهده: 179

دیدگاه کاربران

کتابهای مرتبط